JUDr. Marek Dufek narozen 2. 4. 1973 v Praze. Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, promoval v roce 1996. Praxe advokátního koncipienta vykonána v letech 1997 - 1999. Advokátní zkouška složena v dubnu 2000.

V červenci 2000 obhájena rigorózní práce a vykonána rigorózní zkouška - udělen titul JUDr. Advokátní kancelář JUDr. Marka Dufka založena v dubnu 2000.